Öz sığortanı hesabla

Geri əlaqə

Sual vermək üçün öz adınızı və
telefon nömərnizi qeyd edin.
Biz mütləq Sizə cavab verəcəyik!

Anketi doldur

Baş səhifə / Sığorta / Komfort

Komfort

Mənzilə və onun təmirinə, ev əşyalarına, qonşu əmlakına dəyən zərərə qarşı təminat verir.

 

 

NƏYİ SIĞORTALAMAQ OLAR

  • Evin konstruksiyası (Divar. tavan, döşəmə, qapı, pəncərə)
  • Evin daxili hissələri (Təmir elementləri)
  • Daşınar əmlak (Mebel, avadanlıq)
  • Mülki məsuliyyət (Digər şəxsin əmlakına dəyən zərər)

 

 

SIĞORTA RİSKLƏRİ

  •  Təbii fəlakət, zəlzələ
  • İldırım, tufan, qasırğa
  • Yanğın, partlayış
  • Su basma, daşqın, sel
  • Oğurluq, şəxslərin qərəzli hərəkəti
  • Mülki məsuliyyət

Azadolma məbləği: 100 AZN

Müqavilənin müddəti: 1 il, ilin 365 günü, sutkanın 24 saatı

Sığorta ərazisi: Azərbaycan Respublikası

Sığorta hadisələri

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Evin konstruksiyası

6 000 AZN

8 000 AZN

12 000 AZN

Evin təmiri

1 000 AZN

3 000 AZN

4 000 AZN

Daşınar əmlak

500 AZN

1 000 AZN

2 000 AZN

Məsuliyyət

500 AZN

1 000 AZN

 2 000 AZN

Qiymət

35 AZN
Sifariş

65 AZN
Sifariş

95 AZN
Sifariş