Öz sığortanı hesabla

Geri əlaqə

Sual vermək üçün öz adınızı və
telefon nömərnizi qeyd edin.
Biz mütləq Sizə cavab verəcəyik!

Anketi doldur

Baş səhifə / Sığorta / Fortuna

Fortuna

Gözlənilməz qəza və bədbəxt hadisələrə qarşı Sizin və ailənizin güvənli gələcəyini təmin edir.

 

 

NƏYİ SIĞORTALAMAQ OLAR

  • Bədən xəsarəti
  • Müvəqqəti və ya daimi əlillik (Ümumi əmək qabiliyyətinin itirilməsi)
  • Fərdi qəza nəticəsində ölüm (Hadisədən sonrakı bir il ərzində)
  • Yol nəqliyyat hadisəsində ölüm (Hadisədən sonrakı bir il ərzində)

 

SIĞORTA RİSKLƏRİ

  • Geniş risk təminatı
  • Yüksək sığorta məbləği
  • Kiçik sığorta haqqı
  • Yol nəqliyyat hadisəsi riski
  • Qiymətin üç variantı
  • Bütün dünya ərazisi

Azadolma məbləği: Tətbiq olunmur

Müqavilənin müddəti: 1 il, ilin 365 günü, sutkanın 24 saatı                                           

Sığorta ərazisi: Bütün dünya ərazisi (müharibə zonaları istisna olmaqla)

Sığorta hadisələri

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Bədən xəsarəti - sınıq, yanıq

1 000 AZN

2 000 AZN

4 000 AZN

Əlillik - daimi və ya müvəqqəti

2 000 AZN

 5 000 AZN

8 000 AZN

Ölüm - fərdi qəza hadisəsi

5 000 AZN

 8 000 AZN

10 000 AZN

Ölüm - yol  nəqliyyat hadisəsi

7 000 AZN

12 000 AZN

15 000 AZN

 Qiymət

35 AZN
Sifariş

65 AZN
Sifariş

95 AZN
Sifariş