Öz sığortanı hesabla

Geri əlaqə

Sual vermək üçün öz adınızı və
telefon nömərnizi qeyd edin.
Biz mütləq Sizə cavab verəcəyik!

Anketi doldur

Baş səhifə / Sığorta / Ekonom Kasko

Ekonom Kasko

Avtomobil qəzası zamanı dəymiş zərərə görə kompensasiya ödənişini təmin edir.

 

 

SIĞORTA ŞƏRTLƏRİ

 • Yalnız bir hadisə üzrə ödəniş
 • Sürücünün yaşı 21-dən artıq
 • Sürücülük təcrübəsi 2 ildən artıq
 • Qismən sığorta şərti tətbiq edilmir
 • Köhnəlmə əmsalı tətbiq edilmir

 

SIĞORTA RİSKLƏRİ

 • Avtonəqliyyat hadisəsi
 • Yanğın və partlayış
 • Oğurluq, üçüncü şəxsin qərəzli hərəkəti
 • Təbii fəlakət
 • Atılmış və ya düşmüş əşya
 • Heyvanların hərəkəti

Azadolma məbləği: 100 AZN

Müqavilənin müddəti: 1 il, ilin 365 günü, sutkanın 24 saatı

Sığorta  ərazisi: Azərbaycan Respublikası

Sığorta təklifi

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Bir sığorta hadisəsi üzrə sığorta məbləği

2 000 AZN

3 000 AZN

5 000 AZN

Avtomobilin maksimal bazar dəyəri

15 000 AZN

20 000 AZN

30 000 AZN

Qiymət

95 AZN

Sifariş

135 AZN

Sifariş

195 AZN

Sifariş